Styckningsbok

för kalvkött

3500

Framdel utan slaksida

3510

Bog, med ben, och lägg

3511

Bog, med ben, utan lägg

3512

Framlägg, sågad x 2

3513

Bog, benfri

3514

Bog, benfri, med lägg

3515

Bog, benfri, utan lägg

3516

Bog-klump

3517

Bogblad

3518

Halsrev, putsat

3520

Halsrev, med ben, dubbelt

3521

Halsrev, med ben, enkelt

3522

Halsrev, utan ben

3523

Halsrev, rakskuret

  • This site uses cookies
  • Hide this message